Μαθήματα σε Βασικά Αγγλικά για Αρχάριους Online

Η εκμάθηση Αγγλικών, ιδιαίτερα από το διαδίκτυο, μπορεί για πολλούς να φαίνεται κάτι δύσκολο, ειδικά αν μιλάμε για αρχάριους, δηλαδή για άτομα που γνωρίζουν ελάχιστα ή και καθόλου τη γλώσσα. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα αγγλικά για αρχάριους (διδασκαλία online) με τη μέθοδο skypenglish, μέσα από ένα πλήρως διαδραστικό πρόγραμμα και με τα πλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία στον μαθητή. Ο μαθητής εμπλέκεται σε αυξημένη αλληλεπίδραση, χρησιμοποιώντας από το πρώτο κιόλας μάθημα τη γλώσσα, με αποτέλεσμα η γραμματική και το λεξιλόγιο να προκύπτουν και να εμπεδώνονται στη διάρκεια του μαθήματος.

Γραμματική για αρχάριους

Η γραμματική της αγγλικής γλώσσας δεν είναι δύσκολη για τα αγγλικά για αρχάριους . Η μέθοδος για τα μαθήματα αγγλικών που χρησιμοποιείται ωστόσο για την εκμάθηση της είναι δύσκολη, γιατί δίνει έμφαση στην αποστήθιση θεωρίας και κανόνων χωρίς τη χρήση κριτικής σκέψης. Αντιστρέφοντας την συμβατική αυτή μέθοδο, η μέθοδος για τα μαθήματα αγγλικών skypenglish εστιάζει πρώτα στην χρήση της γλώσσας και προτρέπει τον μαθητή να συμπεράνει την θεωρία μέσα από τα λάθη του. Με άλλα λόγια, ο μαθητής παρακινείται να μάθει κυρίως από την εμπειρία του με τη γλώσσα και όχι διαβάζοντας μόνο κανόνες και θεωρία. Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου για εκμάθηση αγγλικών διαπιστώνεται, τόσο από προχωρημένους μαθητές, όσο και από αρχάριους, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα αγγλικών online.

Λεξιλόγιο για αρχάριους

Καθώς η αγγλική χρησιμοποιείται ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, η σωστή εκμάθηση του λεξιλογίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να την χειρίζεται αποτελεσματικά και να επιτυγχάνει τους στόχους του σε κάθε μορφή επικοινωνίας, είτε αυτή γίνεται γραπτώς, είτε προφορικά.

Σε πολλά μαθήματα για αρχάριους οι αρχάριοι μαθητές τρομάζουν στην ιδέα της εκμάθησης του λεξιλογίου, καθώς έχουν την πεποίθηση πως για να καταφέρουν να μιλήσουν Αγγλικά και να παρακολουθήσουν μαθήματα αγγλικών, θα πρέπει να αφιερώσουν ατελείωτες ώρες μελέτης τεράστιου όγκου λέξεων. Πολλοί πιστεύουν ότι όσες περισσότερες λέξεις γνωρίζουν, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν στα Αγγλικά. Φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ένα μεγάλο εύρος λεξιλογίου διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά δεν την διασφαλίζει, καθώς το πρόβλημα συνήθως δεν είναι η έλλειψη λεξιλογίου, αλλά η έλλειψη χρήσης της γλώσσας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μαθητές, κάτοχοι υψηλών πιστοποιήσεων, μέχρι και Γ2, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν στα Αγγλικά. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει το λεξιλόγιο, αλλά λόγω μη χρήσης του, ο μαθητής βρίσκεται σε επίπεδο αρχαρίου όσον αφορά την επικοινωνία. Στο skypenglish, λοιπόν, δίνεται έμφαση στην άμεση και σωστή χρήση μικρού όγκου λέξεων στα μαθήματα αγγλικών και όχι στην στείρα απομνημόνευση πολλών λέξεων, κάτι το οποίο κάνει το μάθημα όχι απλά πιο προσιτό για τους αρχάριους μαθητές, αλλά και πιο ευχάριστο.

Προετοιμασία (homework) για αρχάριους

Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται και στην ανάθεση εργασιών στο σπίτι, δηλαδή στην προετοιμασία που απαιτείται από τον αρχάριο μαθητή για να εμπεδώσει την καινούρια διδακτέα ύλη και να σημειώσει πρόοδο. Μεγάλος αριθμός ασκήσεων που απαιτούν πολλές ώρες μελέτης συνήθως προκαλεί πίεση και άγχος στον μαθητή με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να μην μπορεί να ανταποκριθεί και συχνά να παρατάει την προσπάθεια. Το υλικό που χρησιμοποιείται έχει σαν στόχο την υπενθύμιση των όσων διδάχθηκε ο μαθητής στα μαθήματα αγγλικών, τόσο σε λεξιλόγιο όσο και σε γραμματική και αποσκοπεί στο να δώσει την ευκαιρία στον μαθητή να χρησιμοποιήσει ξανά την γλώσσα πάνω σε παρόμοια θεματολογία και να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη του. Το homework είναι απόλυτα στοχευμένο, με συγκεκριμένο λεξιλόγιο και γραμματική που χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο μάθημα.

Ο στόχος

Στο skypenglish πιστεύουμε ότι για να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή, ειδικά στα μαθήματα για αγγλικά για αρχάριους, θα πρέπει να είναι εξίσου καλός γνώστης των δυνατοτήτων του και των αδυναμιών του. Θα πρέπει να είναι μονίμως σε επαφή με αυτό που χρειάζεται από το μάθημα και πώς να το πετύχει. Έτσι μόνο θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον του για την διαδικασία και η προσπάθειά του θα αποκτήσει νόημα στα μαθήματα αγγλικών online.