Συνομίλησε με άνεση και αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά!

“Καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω!”

Αυτό συμβαίνει γιατί, ενώ υπάρχει πληθώρα ακουστικών ερεθισμάτων γύρω μας, οι ευκαιρίες για πραγματικό διάλογο είναι ελάχιστες.

Το skypenglish προσφέρει μαθήματα που εστιάζουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη του ακουστικού και του προφορικού λόγου, δηλαδή στη συνομιλία. Απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικες, αρχάριους ή προχωρημένους, που θέλουν να μπορούν να συζητούν με άνεση στα Αγγλικά.

Το one-to-one online μάθημα skypenglish προσαρμόζεται στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα σου. Χρησιμοποιούμε διαδραστικό ψηφιακό υλικό και κάνουμε τη χρήση της γλώσσας μέρος της καθημερινότητας σου.

Απόκτησε ευχέρεια και αυτοπεποίθηση μέσα από το μάθημα skypenglish εύκολα και γρήγορα!