Πιστοποιήσεις Αγγλικών

Επίπεδα: Α1 – Α2 – Β1 – Β2 – Γ1 – Γ2

Στοχεύεις στην πιστοποίηση των γνώσεων σου σε επίπεδο Α2 – Γ2;

Αν ναι, τότε εξετάσεις Cambridge English, University of Michigan ή Hellenic American University.

To skypenglish.gr είναι ευέλικτο, εξατομικευμένο και αποτελεσματικό! Μαζί θα προσαρμόσουμε το μάθημα στις δικές σου ανάγκες έτσι ώστε να πετύχεις άμεσα το στόχο σου!

ket-logo

Key English Test

Το KET πιστοποιεί ότι μπορείς να επικοινωνείς με βασικά Αγγλικά, να κατανοείς απλά κείμενα, να συνομιλείς σε οικείες καταστάσεις και να γράφεις λόγο απλής μορφής. Είναι το πρώτο βήμα για να αναπτύξεις τις δεξιότητες σου στα Αγγλικά.

Το ΚΕΤ τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του CEFR (κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες) και απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 3 ενότητες: Reading / Writing, Listening και Speaking. Υπάρχουν 2 βαθμίδες επιτυχίας, Pass και Pass with Merit.

Το πιστοποιητικό ισχύει εφ’ όρου ζωής.

pet-logo

Preliminary English Test

Το PET πιστοποιεί ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με ευχέρεια στα Αγγλικά σε πρακτικές και καθημερινές περιστάσεις.

Το PET τοποθετείται στο επίπεδο Β1 του CEFR (κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες) και είναι αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για σπουδές και επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 3 ενότητες: Reading / Writing, Listening και Speaking. Υπάρχουν 2 βαθμίδες επιτυχίας, Pass και Pass with Merit.

Το πιστοποιητικό ισχύει εφ’ όρου ζωής.

fce-logo

First Certificate in English

Το FCE αποτελεί απόδειξη ότι μπορείς να μιλάς και να γράφεις Αγγλικά σε επίπεδο που σου επιτρέπει να σπουδάσεις ή να εργαστείς σε αγγλόφωνο περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η απόκτηση του FCE είναι πολλά καθώς αναγνωρίζεται επίσημα από χιλιάδες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς ως πιστοποίηση Αγγλικών ανώτερου μέσου επιπέδου.

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του CEFR (κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες).

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες: Reading / Use of English, Writing, Listening και Speaking. Υπάρχουν 3 βαθμοί επιτυχίας: Α, B και C.

Το πιστοποιητικό ισχύει εφ’ όρου ζωής.

cae-logo

Cambridge Advanced certificate in English

Το CAE αποτελεί απόδειξη ότι τα Αγγλικά σου αντιστοιχούν σε ένα ανώτερο επίπεδο και ότι είσαι σε θέση να χρησιμοποιείς τη γλώσσα με ευελιξία και αυτοπεποίθηση για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς. Είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό αγγλικών προχωρημένου επιπέδου αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα.

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 του CEFR (κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες).

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες: Reading / Use of English, Writing, Listening και Speaking. Υπάρχουν 3 βαθμοί επιτυχίας: Α,B και C.

To πιστοποιητικό ισχύει εφ’ όρου ζωής.

cpe-logo

Cambridge English Proficiency

Το CPE απευθύνεται σε αυτούς που στοχεύουν στη χρήση της γλώσσας με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις καθώς επίσης και σε σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια. Είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English.

Το πιστοποιητικό τοποθετείται στο επίπεδο Γ2 του CEFR (κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες).

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 4 ενότητες: Reading / Use of English, Writing, Listening και Speaking. Υπάρχουν 3 βαθμοί επιτυχίας: Α,B και C.

Το πιστοποιητικό ισχύει εφ’ όρου ζωής.

ecce-logo

Examination for the Certificate of Competency in English

Το ECCE αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 του CEFR ( κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες) και απονέμεται από το πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ακαδημαϊκούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες, Listening, Grammar / Vocabulary / Reading, Writing και Speaking και διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάιο.

Αποκτούν πιστοποιητικό όσοι λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650/1000.

ecpe-logo

Examination for the Certificate of Proficiency in English

Το ECPE αποτελεί πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής. Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του CEFR ( κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες) και απονέμεται από το πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ακαδημαϊκούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες: Writing, Listening, Grammar / Close / Vocabulary / Reading και Speaking και διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάιο.

Αποκτούν πιστοποιητικό όσοι λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650/1000.

alce-logo

Advanced Level Certificate in English

Το ALCE είναι πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο αντίστοιχο του Γ1 του CEFR (κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες). Διεξάγεται διεθνώς και αναπτύσσεται από το Hellenic American University σε συνεργασία με φορείς στην Ευρώπη στις Η.Π.Α.

Περιλαμβάνει: Listening, Grammar / Vocabulary / Reading, Writing και Speaking και οι εξετάσεις διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Αποκτούν πιστοποιητικό όσοι λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650/1000.

Εξειδικευμένες Πιστοποιήσεις Αγγλικών

  • Σπουδές στο εξωτερικό;
  • Πρόσληψη από τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα;
  • Αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό;

Αν ναι, τότε IELTS, TOEFL ή TOEIC!

ielts certification

International English Language Testing System

Το IELTS είναι η πιο δημοφιλής εξέταση αγγλικής γλώσσας στον κόσμο. Εάν σκοπεύεις να σπουδάσεις, να εργαστείς ή να ζήσεις στο εξωτερικό, το IELTS είναι αυτό που χρειάζεσαι. Η εξέταση διατίθεται σε 2 τύπους:

IELTS Academic και IELTS General Training

  • Το IELTS Academic απευθύνεται σε σπουδαστές που προορίζονται για προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • Το IELTS General Training αφορά στην αναζήτηση εργασίας ή ολοκλήρωση σπουδών σε αγγλόφωνες χώρες.

Αποτελείται από Reading, Listening, Writing και Speaking. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε εβδομαδιαίες ημερομηνίες, αλλά και σε άλλες πόλεις. Στο IELTS δεν υπάρχει pass ή fail. Υπάρχει βαθμολογία σε κλίμακα 1-9.

toefl certification

Test Of English as a Foreign Language

Το TOEFL είναι ένα τεστ υψηλής χρηστικότητας για υποψήφιους που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλαδας ή του εξωτερικού. Είναι το αντίστοιχο αμερικάνικο τεστ για το βρετανικό IELTS. Εξετάζεται μέσω διαδικτύου. Περιλαμβάνει Reading, Writing, Listening και Speaking. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον μηνιαία.

Στο TOEFL δεν υπάρχει pass ή fail. Υπάρχει βαθμολογία σε κλίμακα 0-120.

toeic certification

Test Of English for International Communication

Το TOEIC είναι το πιο ευέλικτο τεστ. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως από πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς αλλά και στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

Αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και εξετάζει Reading Comprehension και Listening. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 10-990. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε εβδομάδα σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την ελλάδα.

Τι είναι όμως το CERF?

Common European Framework of Reference for Languages

Το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) ήρθε σε ισχύ από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να λύσει το πρόβλημα σχετικά με την αντιστοίχηση μεταξύ των διαφορετικών κρατών στο επίπεδο της γλωσσομάθειας.

Με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ορίζονται τα επίπεδα γνώσης αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Κάθε γλώσσα υπόκειται σε μία κοινή διαβάθμιση  μεταξύ των επιπέδων Α1-Γ2 δημιουργώντας έτσι μία ομοιογένεια μεταξύ κρατών και γλωσσών.

Τα παρακάτω έξι επίπεδα είναι ευρέως αποδεκτά ως το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τη βαθμολόγηση της γλωσσικής επάρκειας του ατόμου:

Βασικός Χρήστης

Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Ανεξάρτητος Χρήστης

Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

Ικανός Χρήστης

Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.