Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί;

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του χρήστης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας SKYPENGLISH, δηλώνει ότι επιθυμεί επικοινωνία με την εταιρεία μας για να προβεί σε κάποιο δοκιμαστικό μάθημα ή διευκρινίσεις για τη σχετική υπηρεσία μας.

Η εταιρεία SKYPENGLISH, βάσει των πληροφοριών / δεδομένων που δηλώνει ο χρήστης μέσω φόρμας στοιχείων – επικοινωνίας, προβαίνει σε επικοινωνία.

Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά και ουσιώδη για την επίτευξη της «επικοινωνίας – συνεργασίας». Η ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση που ζητά η εταιρεία SKYPENGLISH της δίνει το δικαίωμα άρνησης της επικοινωνίας.

Αφού ο πελάτης αποδεχθεί τη συνεργασία, η εταιρεία SKYPENGLISH θα προχωρήσει, σε κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών επεξεργασίας των δεδομένων του χρήστη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων (ή μη) μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών κτλ. Η εταιρεία SKYPENGLISH διατηρεί ξεκάθαρα το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτών των μέσων για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, του δοκιμαστικού μαθήματος και της παροχής της υπηρεσίας.

Για πόσο διατηρούμε τα δεδομένα σου;

Η εταιρεία SKYPENGLISH θα κρατήσει τα δεδομένα του χρήστη για όσο διάστημα θα υπάρχει σχέση συνεργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και έγγραφη μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η σχέση αυτή διακοπεί ή απλά λήξει μετά την παροχή της υπηρεσίας (μαθημάτων), η εταιρεία SKYPENGLISH έχει το δικαίωμα να τα διατηρήσει για κάθε νόμιμο σκοπό όπως αποστολή Ενημερωτικού για Νέες Υπηρεσίες, Άρθρα κτλ, εκτός και εάν ο πελάτης αιτηθεί τη διαγραφή των στοιχείων του.

Ποια τα δικαιώματά σου ως πελάτης – χρήστης;

Τα δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει ο πελάτης – χρήστης της ιστοσελίδας, είναι τα εξής:

 1. Το δικαίωμα της πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του διατηρούμε και για ποιο λόγο)
 2. Το δικαίωμα της διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων)
 3. Το δικαίωμα της διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)
 4. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων)
 5. Το δικαίωμα της φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μέσο όπως για παραδειγμα usb memory stick)

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη, με την αποστολή e-mail στο [email protected], Υπόψη  κας. Πετκάκη Δήμητρας.

Εφόσον ο πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η εταιρεία SKYPENGLISH θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Θες να σταματήσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα σου;

Ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της συνεργασίας του πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία.

Ποιά τα μέτρα Ασφαλείας μας;

Χρησιμοποιούνται μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας, τεκμηριωμένες πολιτικές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασίες που βοηθούν έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαβίβαση των δεδομένων σου;

Τα δεδομένα του πελάτη θα ληφθούν από διάφορα τμήματα – συνεργάτες της εταιρείας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η SKYPENGLISH, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα, χρήσης των Δεδομένων σας με σκοπό:

 • να προωθήσει την τρέχουσα υπηρεσία καθώς και οποιαδήποτε νέα υπηρεσία ή προϊόν
 • να βελτιστοποιήσει την παρούσα ιστοσελίδα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους;

Η εταιρεία SKYPENGLISH δεν δίνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Συνεπώς δεν δίνονται δεδομένα του πελάτη σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό όπως για παράδειγμα εμπορικούς και άλλους σκοπούς.

Σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η SKYPENGLISH δε θα διαρρεύσει, διαθέσει, πουλήσει, νοικιάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε Τρίτους.

Έχεις κάποια απορία;

Για οποιοδήποτε απορία – διευκρίνιση σχετικά με τα δεδομένα σου μπορείς να απευθύνθεις στην κα.Πετκάκη Δήμητρα, email: [email protected]

Καταγγελία μπορεί να γίνει στις αρμόδιες αρχές (αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Cookies; Τι είναι; Γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Η παρούσα Ιστοσελίδα, οι διαφημίσεις, η ανταλλαγή e-mail, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και αλληλεπιδράσεις με τυχόν εφαρμογές, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον χρήστη της ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επίσης, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

Τα cookies διευκολύνουν την ιστοσελίδα να “θυμάται” πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για την αναζήτηση και την πλοήγησή του.

Τα τεχνικά cookies είναι πρωτίστης σημασίας για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, που επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δε προσδιορίζουν μονοσήμαντα την ταυτότητά του. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.

Τι είναι τα cookies και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για αυτά μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο: http://www.allaboutcookies.org/

Analytics

Χρησιμοποιούμε τον κώδικα του Google Analytics (στο εξής GA) για την παρακολούθηση της εμπειρίας χρήσης και επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να γνωρίζουμε πόσους επισκέπτες είχε η ιστοσελίδα μας, για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μας βρίσκουν αλλά και πως χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

Η GA καταγράφει δεδομένα για το χρήστη όπως: η γεωγραφική θέση, η συσκευή, τον browser περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, και καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μπορεί να καθορίσει  το χρήστη μοναδικά. Είναι γνωστό πως καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας ή της συσκευής με την οποία πλοηγείστε, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ώστε να σας ταυτοποιήσει, αλλά η GA δεν μας παρέχει αυτή την πληροφορία.

Η GA χρησιμοποιεί, και αυτή, cookies. Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της πλοήγησής σας.

Ενδέχεται πέρα από το GA να χρησιμοποιείται και η εφαρμογή του Google Adwords. Έτσι ο κώδικας ιχνηλάτησης της συμπεριφοράς και της πλοήγησης του επισκέπτη – χρήστη βοηθά στη μελέτη της απόδοσης των διαφημίσεων καθώς και για την εξατομικευμένη παροχή του περιεχομένου τους. (Πολιτική Απορρήτου Google)

Ασφάλεια και Πρωτόκολλο SSL (https://)

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωτίστης σημασίας για εμάς στο SKYPENGLISH . Για αυτό το λόγο σας προσφέρει ασφαλή περιήγηση, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL.

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με το SSL: https://el.wikipedia.org/wiki/SSL

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο

Πέρα από τα απευθείας email που θα λάβετε από εμάς στη μεταξύ μας επικοινωνία, ή skype μηνύματα – κλήσεις, ενδέχεται να λάβετε Ενημερωτικά email με τη χρήση της εφαρμογής Mailchimp η οποία παρέχει υπηρεσίες marketing ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δύναται να αποθηκευτεί, για λόγους βέλτιστης χρήσης αυτής,στη βάση δεδομένων του ίδιου του MailChimp.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του MailChimp για όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του ή μέχρι να ζητήσετε ρητά την κατάργηση σας από τη λίστα. (Πολιτική απορρήτου Mailchimp)

Επιπλέον Διευκρινίσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας

Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη «χρήση» της ιστοσελίδας μας.

1. Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

 • Φόρμες συμπλήρωσης – επικοινωνίας. Σε αυτή τη περίπτωση συλλέγονται στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, e-mail, skype name κτλ. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποια από τις φόρμες επικοινωνίας ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που αποστέλλετε με αυτό τον τρόπο, δεν θα αποθηκευτεί σε αυτή την ιστοσελίδα και δε θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο πέρα των υπευθύνων – συνεργατών της εταιρείας μας. Τα δεδομένα καταχωρούνται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μας στέλνονται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται.
 • Υπηρεσία Chat κατά την οποία συλλέγονται πληροφορίες όπως η IP του χρήστη, περιοχή και χρόνος πρόσβασης κτλ. Πληροφορίες που μπορεί να επεξεργαστούν από εμάς καθαρά για στατιστικούς λόγους.
 • Με την αποστολή e-mail προς εμάς. Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας  και πληροφορίες για την εταιρεία σας  που θα μας τα παρέχετε εσείς.
 • Με την κοινοποίηση (share) και Like στο Facebook, περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στα Social Media κανάλια μας.
 • Υπηρεσία Newsletter.
 • Google Analytics – Facebook Pixel (ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που τρέξουμε κάποια καμπάνια Facebook Ads)

Ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας και να έχει πρόσβαση στο υλικό που υπάρχει αναρτημένο,  χωρίς να μας δώσει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία.

Με τη συμμετοχή του – αποδοχή κάποιας, από τις παραπάνω, μορφές «επικοινωνίας» μαζί μας, αποδέχεστε αυτομάτως τις ρητές δηλώσεις μας σε αυτό το κείμενο Πολιτικής Απορρήτου.

2. Σύνδεσμοι σε τρίτους

Η SKYPENGLISH μπορεί, επίσης, να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών καθώς και την ασφάλεια και προστασία δεδομένων κατά την επίσκεψή σας σε αυτές.

3. Youtube

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί περιεχόμενο από το YouTube, τα οποίο είναι προϊόν της Google (YouTube: LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Κατά την επίσκεψή σας στην ιΙστοσελίδα μας και σε σελίδα που έχει αυτό το περιεχόμενο, υπάρχει μια σύνδεση – επικοινωνία με τους διακομιστές του YouTube και ενημερώνεται για το “περιεχόμενο” που επισκεφθήκατε.

Τη στιγμή της επίσκεψης σας, εάν τυγχάνει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, το YouTube κάνει συσχέτιση της συμπεριφοράς σας απευθείας με το προσωπικό σας λογαριασμό. Αν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Το YouTube χρησιμοποιείται για να κάνει την ιστοσελίδα μας εύχρηστη, ελκυστική, κατανοητή. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων χρήστη μπορούν να βρεθούν στη δήλωση προστασίας δεδομένων του YouTube στο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4. Τροποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου – Τρέχουσα Έκδοση

Έκδοση Πολιτικής Απορρήτου: V.Pr.Pol.1.1 (21-07-2018)

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των δηλώσεων στο κείμενο της Πολιτικής Απορρήτου της SKYPENGLISH, θα αναρτήσουμε στον παρόντα σύνδεσμο την οποιαδήποτε αλλαγή και θα αναφέρεται ρητά και ευκρινώς το πότε έγιναν οι αλλαγές.

Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη ενημέρωσής του κατά την επίσκεψη του στην ιστοσελίδα μας.