Η μάθηση πέρα από τους τύπους
Η μάθηση πέρα από τους «τύπους»
3 Ιανουαρίου 2017
Γράφοντας-αριθμούς-μέσα-σε-προτάσεις-6-χρήσιμοι-κανόνες
Γράφοντας αριθμούς μέσα σε προτάσεις – 6 χρήσιμοι κανόνες
23 Σεπτεμβρίου 2017
Η μάθηση πέρα από τους τύπους
Η μάθηση πέρα από τους «τύπους»
3 Ιανουαρίου 2017
Γράφοντας-αριθμούς-μέσα-σε-προτάσεις-6-χρήσιμοι-κανόνες
Γράφοντας αριθμούς μέσα σε προτάσεις – 6 χρήσιμοι κανόνες
23 Σεπτεμβρίου 2017

Σειρά μαθημάτων: 1 min Lessons

Σειρά Μαθήματων τους ενός λεπτού στο YOUTUBE από το Skypenglish.gr

Παρακάτω θα δείτε τα 2 πρώτα σύντομα μαθήματα από τη σειρά μαθημάτων: 1 min Lessons από το Skypenglish που θα αναρτώνται στο επίσημο κανάλι του στο YOUTUBE.

Βρετανικά vs Αμερικανικά Αγγλικά / Ορθογραφία

Υπάρχουν αρκετοί τομείς στους οποίους διαφέρει η Βρετανική από την Αμερικανική ορθογραφία. Οι διαφορές συχνά προκύπτουν επειδή τα Βρετανικά Αγγλικά διατηρούν την ορθογραφία των λέξεων που δανείζονται από άλλες γλώσσες. Αντίθετα, τα Αμερικανικά Αγγλικά προσαρμόζουν την ορθογραφία, έτσι ώστε να αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο ακούγονται οι λέξεις.

Παρακάτω βλέπουμε μερικές από τις κυριότερες διαφορές:

 


Στα Βρετανικά Αγγλικά λέξεις οι οποίες λήγουν σε φωνήεν + “l” διπλασιάζουν το “l” όταν ακολουθεί φωνήεν, ενώ στα Αμερικανικά Αγγλικά δεν διπλασιάζεται το “l”.

British US
cancelled canceled
labelled labeled
travelling traveling
counsellor counselor

Κάποια ουσιαστικά που λήγουν σε –ence στα Βρετανικά Αγγλικά, λήγουν σε –ense στα Αμερικανικά.

British US
defence defense
licence license
offence offense
pretence pretense


Βρετανικά vs Αμερικανικά Αγγλικά / Λεξιλόγιο

 

British
US
toilet bathroom
note bill
engaged busy
ring call
biscuit cookie
anti-clockwise counter-clockwise
cot crib
diversion detour
nappy diaper
chemist drugstore
lift elevator
rubber eraser
autumn fall
torch flashlight
thongs flip flops
chips french fries
rubbish garbage
petrol gas
bloke guy
motorway highway
queue line


British US
post mail
maths math
cinema / film movies / movie
dummy pacifier
trousers pants
car park parking lot
crisps potato chips
dressing gown robe
return round-trip
timetable schedule
pavement sidewalk
trainers sneakers
football soccer
cooker stove
pram / push chair stroller
underground subway
lorry truck
boot trunk
vest undershirt
holiday vacation
windscreen windshield