Ισχυρό Κίνητρο; Εύκολος Δρόμος!
Ισχυρό Κίνητρο; Εύκολος Δρόμος!
1 Δεκεμβρίου 2016
Αμερικανικά vs Βρετανικά Αγγλικά
Σειρά μαθημάτων: 1 min Lessons
10 Ιανουαρίου 2017
Ισχυρό Κίνητρο; Εύκολος Δρόμος!
Ισχυρό Κίνητρο; Εύκολος Δρόμος!
1 Δεκεμβρίου 2016
Αμερικανικά vs Βρετανικά Αγγλικά
Σειρά μαθημάτων: 1 min Lessons
10 Ιανουαρίου 2017

Η μάθηση πέρα από τους «τύπους»

Μαθησιακός τύπος: έκφραση όχι και τόσο οικεία. Όμως, «οπτικός τύπος» ή «ακουστικός τύπος»; Αυτό σίγουρα το έχουμε ακούσει και πολλοί από εμάς υιοθετήσει, ως κάτι που μας αντιπροσωπεύει στο πώς μαθαίνουμε. Η θεωρία υποστηρίζει 3 βασικούς τύπους: οπτικός (βλέπει για να μάθει), ακουστικός (ακούει για να μάθει) και κιναισθητικός (κάνει για να μάθει).

Η έρευνα

Το 90% των ανθρώπων πιστεύει ότι ανήκει σε έναν από τους παραπάνω τύπους. Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους γνωρίζοντας πού ανήκουν. Μη βιαστείτε ωστόσο να αναρωτηθείτε, ποιος μαθησιακός τύπος σας αντιπροσωπεύει. Έρευνες 40 ετών δείχνουν πως δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη τέτοιων τύπων. Ο «οπτικός» μαθητής δεν θα μάθει ευκολότερα ένα γραμματικό φαινόμενο αν το δει γραμμένο στον πίνακα, απ’ ότι αν το ακούσει απ’ τον καθηγητή. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά, είναι το κατά πόσο η καινούρια πληροφορία, έχει νόημα γι’ αυτόν σε σχέση με τα προσωπικά του βιώματα.

Το νόημα μετράει

Κάποιοι μαθητές έχουν καλύτερη οπτική μνήμη και άλλοι, καλύτερη ακουστική. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε όμως μέσα σε μία τάξη, ελάχιστα έχει να κάνει με το πώς θυμόμαστε καλύτερα. Σημασία έχει το πώς κατανοούμε καλύτερα. Κι αυτό γιατί κυρίως, μαθαίνουμε έννοιες. Ένας μαθητής για παράδειγμα, με ισχυρή οπτική μνήμη, θυμάται ευκολότερα ποια λέξη αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα, λίγα δευτερόλεπτα αφού φύγει το quiz απ’ τον πίνακα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι έχει εμπεδώσει περισσότερες λέξεις από τον διπλανό του που δε διαθέτει τέτοια μνήμη. Τόσο ο μαθητής που θυμάται καλύτερα βλέποντας, όσο και αυτός που θυμάται καλύτερα ακούγοντας, θα αφομοιώσουν την πληροφορία ευκολότερα, αν τους αφορά. Θα πρέπει λοιπόν, να συνδέσουμε την καινούρια πληροφορία με δικά μας παραδείγματα και εμπειρίες. Να την οργανώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει νόημα για μας.

Το περιεχόμενο μετράει

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε εξαρτάται και από το ίδιο το περιεχόμενο. Πολύ απλά, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε πώς κάτι φαίνεται, είναι να το δούμε. Αν πάλι θέλουμε να μάθουμε πώς κάτι ακούγεται, το ιδανικό είναι να το ακούσουμε. Τέλος, αν θέλουμε να μάθουμε πώς κάτι γίνεται, το να εμπλακούμε οι ίδιοι στη διαδικασία, θα μας οδηγήσει στην πιο εύκολη απόκτηση της γνώσης.

Μετατρέποντας την πληροφορία σε γνώση

Η μη ύπαρξη μαθησιακών τύπων είναι καλά νέα! Σημαίνει πως όλοι μας μπορούμε να μάθουμε, χωρίς περιορισμούς, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, με ποιο τρόπο μπορούμε να συνδέσουμε τις καινούριες πληροφορίες που λαμβάνουμε, με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά μας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αισθήσεις μας για να τις μετατρέψουμε σε γνώση.